Medlemsskab

Vi glæder os til at byde dig velkommen i klubben...

Vi er en af Danmarks største specialklubber og alt vores arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft.  

Vi er stolte af de mange medlemmer, som bruger deres fritid på at skabe en god klub for alle vores cavalier og deres ejere. Der er altid plads til flere ildsjæle, som vil bidrage til vores fællesskab. Vi har en vigtig rolle, uanset om du har lyst til at bage en kage til et lokalt arrangement eller arrangere en hel udstillingsweekend.

Vores mål er at sikre skønne og fysisk sunde, racetypiske cavaliere, samt have et klubmiljø, der tiltrækker flertallet af Danmarks cavalier ejere. 

Meld dig ind her

Når du har udfyldt din indmeldelse, modtager du efterfølgende din velkomstmail med medlemsnummer, login til dine medlemssider med medlemstilbud, gavekort samt det seneste nummer af medlemsbladet Cavalierposten elektronisk.  

Dit medlemskab giver dig: 

  • Cavalierposten - klubbens medlemsblad, der bliver udsendt til dig 4 gange om året. Her finder du bl.a. spændende artikler, information om aktiviteter, nyt fra kredsene - og som medlem er du velkommen til at indsende materiale eller komme med ønsker til artikler.
  • Tilbud om at deltage i lokale og nationale aktiviteter, f.eks. foredrag, kurser, seminarer og aktiviteter. Vores kredse afholder løbende gåture og kursus i pelspleje, svømning og ringtræning mm. Det er vores mål at der skabes basis for mange flere aktiviteter rundt om i landet, hvor alle cavalierer kan deltage.
  • Et gavekort til en gratis klubudstilling af din Cavalier-baby - eller hvalp, brug vores onlinetilmelding
  • Medlemstilbud fra Forsikringsselskabet Agria, hvor du opnår stor rabat på alle dine hundes forsikringer, når du er medlem af Cavalierklubben.
  • Rabat på hundefoder.
  • Login for sundhedsoplysninger og medlemsnyheder på hjemmesiden.
  • Mulighed for at få opbygget et netværk – både lokalt og landsdækkende
  • Medindflydelse på tiltag og aktiviteter i klubregi
  • Løbende information om vores arrangementer i klubben
  • Som medlem har du stemmeret til klubbens generalforsamling (som finder sted hvert år i april måned) når du har været medlem i 6 måneder.   

Alle medlemskaber gælder et år fra indmeldelse. Når det første år er næsten gået, vil du modtage en ”påmindelse” 14 dage før kontingentets udløb pr e-mail. Denne påmindelse vil også være synlig når du logger ind på MIN SIDE. Dit kontingent betales via hjemmesiden og for at gøre det nemt, så tilmeld dig til betaler via Automatisk betaling som du finder på MIN SIDE.  

Typer af medlemskaber:
Ordinært: Almindeligt medlem, med stemmeret og du modtager Cavalierposten 4 gange årligt.

Husstand: Hvis der i FORVEJEN er et ordinært medlem på din adresse, kan du vælge dette. Du har stemmeret, men modtager ikke Cavalierposten.

Udlandsmedlem: Som ordinært, men du er bosat i udlandet.


Ved indmeldelse i Cavalierklubben i Danmark anerkender og accepterer du klubbens formålsparagraf, samt hovedorganisationen Dansk Kennel Klub regelsæt, som Cavalierklubben i Danmark er underlagt. Hvis du opdrætter Cavalierhvalpe, skal dit og evt. husstandens opdræt registreres i DKK/FCI. Dermed kan du og/eller husstanden ikke være opdrættere i anden stambogsførende klub, samtidigt med medlemskab af Cavalierklubben.

Cavalierklubben i Danmarks formålsparagraf:
I samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Cavalier King Charles Spaniel og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI standarden, herunder sundhed med gældende avlsrestriktioner, temperament og eksteriør.