Cavalierposten

Bladet udkommer fire gange årligt - 

marts, juni, september og december.
Indholdet vil være historier om
oplevelser med cavalierer, artikler
om sundhed, gode råd og erfaringer,
opdræt, aktiviteter og udstillinger
- kort sagt, alt det, der kan have
interesse for en Cavalierejer.


Modtagere:
Alle medlemmer i Cavalierklubben,
eksteriørdommere for racen
samt udvalgte dyrlæger.

Formanden er ansvarshavende redaktør.
For at kunne modtage klubbladet, skal man være ordinært medlem af klubben.


Fotos og artikler:

Stof, der ønskes bragt i Cavalierposten, modtages løbende op til deadline.
Stoffet indsendes  
 
via denne side

Hvis noget stof er ”klippet”, skal det klart fremgå, og hvis der er copyright på foto eller tekst, skal der indhentes skriftlig tilladelse til at bringe materialet.
Alle indlæg og digitale billeder sendes via hjemmesiden. Og kun originale billeder må bringes i bladet. Billeder skal gerne være mindst 1 Mb.
Fotokopier, fotos taget fra Facebook og udskrift fra printer kan IKKE bruges. Navn på fotograf skal fremgå ved fremsendelse, og tilladelse fra fotograf til at trykke billedet i Cavalierposten gives der tilladelse til på hjemmesiden.
 

Deadline er altid den 1. i måneden FØR udgivelse:

Forår - 1. februar
Sommer - 1. maj
Efterår - 1. august
Vinter/jul - 1. november

Send gerne indlæg ind i god tid, så vi kan arbejde med opsætning af annoncen.


Gengivelse af Cavalierpostens artikler er kun tilladt efter forudgående skriftlig anmodning og med tydelig kildeangivelse


Har du ikke modtaget Cavalierposten?

Spørgsmål i med hensyn til manglende medlemsblad eller adresse-ændringer  etc.  modtages af PR-udvalget. 


Annoncepriser:
Priser ved annoncering i Cavalierklubben, herunder klubbladet Cavalierposten, klubbens hjemmeside og udstillingskataloger.

 

Kommercielle annoncører:

Klubblad CAVALIERPOSTEN Udkommer 4 gange om året
1 side 900 kr. eller alle 4 udgaver for 2800 kr. (Format 210 x 297 mm)
½ side 600 kr. eller alle 4 udgaver for 2000 kr. (Format 210 x 138 mm) Bagsiden kr. 1200 eller alle 4 udgaver 4200 kr. (Format 210 x 297 mm)

 

Udstillingskatalog  Vi har ca 9 udstillinger om året
1 side 600 kr. eller alle 4 udgaver til 4500 kr. (Format 210 x 297 mm)
½ side 400 kr. eller alle 4 udgaver til 2800 kr.  (Format 210 x 138 mm)

 

Bannerannoncer På hjemmesiden for et år
¼ side 800 kr. (Format pixel 300 bred x 500 høj)

 

Pris for medlemmer og kennelmærkeindehavere:

Klubblad CAVALIERPOSTEN pr nummer
1 side 300 kr. (Format 210 x 297 mm)
½ side kr. 200 kr. (Format 210 x 138 mm)
Sidste side 400 kr. (Format 210 x 297 mm)
Bagsiden 500 kr. (Format 210 x 297 mm)

 

Udstillingskatalog pr udstilling
1 side 200 kr. (Format 210 x 297 mm)
½ side 150 kr. (Format 210 x 138 mm)

 

Bannerannoncer på hjemmesiden for et år
¼ side 400 kr. for et år (Format pixel 300 bred x 500 høj)


Julehilsen i Cavalierposten i decembernummeret
250 kr. 1 side (Format 210 x 297 mm)
175 kr. ½ side (Format 210 x 138 mm)

 

Kontakt cavalierposten@gmail.com for rabat.

 

Ovenstående priser gælder for trykklare annoncer i PDF format og skal sendes til: cavalierposten@gmail.com
Faktura fremsendes til annoncør ved hver udgivelse.